Desktop verliest van smartphone

Categorie: Informatie
1 January 2014, Reacties: Comments Off on Desktop verliest van smartphone

Statistieken wijzen uit dat er meer smartphones in gebruik zijn dan dat er desktops in gebruik zijn. Uiteraard is deze statistiek alleen maar van toepassing op Nederland. Maar in hoeverre is dit eigenlijk opmerkelijk nieuws en is het niet eigenlijk nog opmerkelijker dat dit nu pas het geval is en dit niet al veel eerder is gebeurd? Je zou het inderdaad ook om kunnen draaien, want de mobiele telefoons in de vorm van smartphones zijn natuurlijk al langere tijd bezig aan een revolutie. Stel dat een huishouden namelijk bestaat uit 4 personen, dan is het toch zeer aannemelijk dat er 3 van de 4 een smartphone in bezit hebben. En dat terwijl er in een gezin 1 of misschien maar 2 desktops zijn. Immers wordt een smartphone niet met een ander gedeeld en is het dus echt een individueel bezit, terwijl een desktop vaak toch aan een klein collectief (lees: gezin) toebehoord. In elk geval is het nu zo dat van de 3 Nederlanders er exact 2 een smartphone hebben en de desktop zit hier dus een fractie onder. Wat de smartphones betreft is de top natuurlijk nog lang niet bereikt, want er is dus nog altijd een slordige 30% van de bevolking die er geen heeft en deze groep lijkt in de loop van de tijd toch wel te gaan slinken. Een mobiele telefoon heeft bijna iedereen, maar een smartphone dus nog lang niet.